Vilk�r


Vilk�r

 

Hvem kan handle hos TrioGate
S�dan handler du hos os
Dokumentation og vejledning
Leveringstidspunkt og transport
Fragtpriser og gebyrer
Risikoen for varerne
Reklamation
Pris og betaling
Fortrydelsesret
Personoplysninger
E-Markedsf�ring

 

Nedenst�ende salgs- og leveringsbetingelser g�lder for alle leverancer fra www.triogate.dk. Betingelserne g�lder i det tilf�lde, hvor der ikke er indg�et andre skriftlige aftaler mellem dig som k�ber og TrioGate.
Alle aftaler indg�s som udgangspunkt, p� Dansk. Det er ikke muligt at tilg� kontrakten efterf�lgende via vores webside. Hvis du �nsker at f� tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, s� send en e-mail til kundeservice@triogate.dk.


Hvem kan handle hos TrioGate:
Alle kan handle hos TrioGate, dog skal du v�re fyldt 18 �r - er du under 18 �r, skal du have samtykke fra dine for�ldre.S�dan handler du hos TrioGate:
For at foretage et k�b p� www.triogate.dk skal du igennem 6 trin.

1. Find den eller de varer du �nsker og l�g dem i indk�bskurven, du kan hele tiden se indholdet af din indk�bskurv i h�jre side af Internetbutikken.

2. G� herefter til kassen ved at trykke �Vis kurv�.

3. Tilpas eventuelt indholdet i din kurv og forts�t herefter ved at v�lge �bestil�

4. Indtast dine personlige oplysninger. Hvis du har handlet hos os f�r, kan du n�jes med at indtaste telefon nr. og password

5. V�lg forsendelses- og betalingsm�de

6. L�s og accepter vores forretningsbetingelser og godkend k�bet.

Hvis du har tastet forkert, kan du, indtil k�bet er godkendt, starte forfra ved at trykke p� �vis kurv� i h�jre side af Internetbutikken.Dokumentation og vejledning:
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, f�lger disse med leverancen fra TrioGate.

Produktbeskrivelse og brugervejledning f�lger med p� Dansk, hvis brugervejledningen p� Dansk f�lger med produktet, fra producenten side.

�nsker du yderligere oplysninger eller r�dgivning fra TrioGate's side, er disse af vejledende art. Ofte kan produktbeskrivelser og information ogs� findes p� producentens hjemmeside.Leveringstidspunkt og transport:
Levering af varer fra TrioGate anses for sket, n�r forbrugeren har f�et varen udleveret. Forsendelsen af varer sker som udgangspunkt med PostDanmark.

Leveringstiden er typisk 2-5 hverdage, hvis intet andet er aftalt, eller hvis en anden leveringstid ikke er angivet ud for produktet p� varekortet. Er der ikke angivet nogen leveringstid, kan denne oplyses ved at tage kontakt til TrioGate.Fragtpriser og gebyrer:
Vores fragtpriser d�kker de udgifter vi har til emballage og administration af forsendelsen. L�s mere om ekspeditionsomkostningerne,
under menupunktet Fragt/gebyr.Risikoen for varerne:
Risikoen for varer k�bt hos TrioGate overg�r til dig som forbruger p� leveringstidspunktet.Reklamation:
Som forbruger har man 2 �rs reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan f� varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afh�ngig af den konkrete situation. Dette betinger selvf�lgelig at reklamationen er berettiget. Alle varer der s�lges er d�kket under dansk reklamationsfrist, hos den danske leverand�r af produktet. Skulle der opst� problemer med produktet indenfor reklamationsperioden, yder vi selvf�lgelig fuld support.
Det er dog en foruds�tning, at disse mangler ikke er opst�et som f�lge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adf�rd, der har medf�rt manglen. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 m�neder anses reklamationen altid for v�rende rettidig.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du m�tte have i forbindelse med returnering af varen, n�r reklamationen er berettiget.

For at lette en eventuel reklamation, henstiller vi til, at der sendes en E-mail til kundeservice@triogate.dk med en beskrivelse af evt. problem, og vi vil pr. E-mail kontakte dig, med information om hvordan reklamationen fortsat skal h�ndteres.

Behandling af Reklamationer, Fejl eller Service p� produkter som er k�bt hos TrioGate.

Du skal skrive til kundeservice@triogate.dk med overskriften i emnefeltet RMA.

I din mail, skal du oplyse om f�lgende:
- Nummeret fra den faktura du modtog, ved leveringen af produktet.
- Skrive det telefonnummer vi kan kontakte dig p�.
- Hvilket produkt det drejer sig om.
- Give os en beskrivelse af det problem, du oplever ved anvendelsen af produktet.

Vi vil herefter hurtigst muligt tage kontakt til dig, enten via mail eller p� det telefonnummer du har oplyst.

Hvis det ikke sammen lykkes os at finde en l�sning, kan du indgive en klage til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klagel�sning,
Carl Jacosens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk .

Du kan ogs� anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil v�re relevant, hvis du er forbruger med bop�l UDEN for Danmark.
Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Er du p� nogen m�de i tvivl eller har du nogle sp�rgsm�l til os som skal uddybes,
kan du altid kontakte os via E-mail eller telefon.

E-mail: kundeservice@triogate.dk ����-���� Telefon: 40 42 74 60

N�r du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, s� detaljeret som muligt.
 
Bem�rk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og f� en kvittering for afsendelse, s� vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

S�fremt du sender et produkt til os, som viser sig ikke at v�re beh�ftet med en fejl eller mangel, er vi n�dsaget til at tage et unders�gelsesgebyr, til d�kning af udgifter i forbindelse med tests. Hertil kommer udgifter til forsendelse.

Udgifter i forbindelse med unders�gelsesgebyr og returforsendelse af produktet oplyses i den konkrete sag.

Hvis intet andet aftales med TrioGate, skal du sende det fejlbeh�ftede produkt til:

TrioGate v/Kenneth Holgersen
Morb�rv�nget 51
3600 FrederikssundPris og betaling:
Hos TrioGate kan du bestille dine varer online i Webshoppen og betale via:

- Dankort
- E-dankort
- EAN.NR (Offentlige og Statslige virksomheder)
- Fakturering (Efter aftale med TrioGate)

TrioGate benytter DanDomain's Betalingssystem som lever op til alle de sikkerhedskrav der er stillet og er godkendt og certificeret af PBS.

Al kommunikation mellem DanDomain's Betalingssystem og kortindehaveren foreg�r via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer at uvedkommende ikke kan se de data som udveksles. Ligeledes krypteres data der sendes mellem DanDomain's Betalingssystem og PBS's betalingsserver.

Alle priser i TrioGate.dk Webshop, vises som standard med moms, med mindre, der er valgt visning uden moms, i bunden af produktsiden.

N�r du betaler med dit Dankort/E-dankort, h�ver vi f�rst bel�bet, n�r varen sendes til dig.Fortrydelsesret:
I henhold til lovgivningen om fjernsalg, yder TrioGate 14 dages fortrydelsesret, g�ldende fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du k�bet, er det en god id� at underrette TrioGate, inden varen returneres. Du har pligt til at returnere varen i v�sentlig samme stand og m�ngde, som den er modtaget i, og forseglingen p� f.eks. software, cd�r, batterier mv. m� ikke v�re brudt, idet fortrydelsesretten s�ledes bortfalder. Vi opfordrer til, at varen med sin originale emballage, pakkes forsvarligt og sikkert ind, s� der ikke sker skade under transporten. S�fremt varerne er g�et i stykker som f�lge af uhensigtsm�ssig emballering under retur transporten, kan varerne ikke anses for, at v�re returneret i v�sentlig samme stand og m�ngde, som ved k�bet, og fortrydelsesretten kan derfor ikke udnyttes, hvis dette er tilf�ldet.

Du kan fortryde k�bet ved at n�gte at modtage varen, ved at sende varen retur eller ved at indlevere den p� vores adresse (kun mod forudg�ende aftale). Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen til TrioGate.


For en del produkter udg�r den originale indpakning en del af salgsv�rdien, og du b�r derfor returnere varen i original emballage, da det ellers vil kunne p�virke salgsv�rdien.

P� produkter som fra Producentens side er forseglet med en garanti m�rkat, p� emballagen, ydes der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret/returret p�, hvis forseglingen er brudt, da dette anses for en v�sentlig forringelse af salgsv�rdien.

�nskes varen alligevel sent retur, kan dette kun ske, ved skriftligt, at aftale dette med TrioGate, og dette vil ske med et procentvis tr�k i salgsprisen (10%), af det returnerede produktet.

Hvis du fortryder dit k�b, f�r du naturligvis det bel�b du har indbetalt til os, tilbage. Bel�bet bliver overf�rt til det kort du har betalt med eller p� din bankkonto, n�r vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.
Du skal vedl�gge en kopi af fakturaen.

Bem�rk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
 

Varen returneres til:

TrioGate v/Kenneth Holgersen
Morb�rv�nget 51
3600 Frederikssund

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation vil du altid f� tilsendt en mail n�r vi har modtaget varen. I mailen f�r du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Der er ingen fortrydelses/returret ved B2B handel (Erhvervsm�ssige k�b), med mindre andet skriftlig er aftalt med TrioGate.Personoplysninger:
N�r du som kunde hos TrioGate, foretager en bestilling i vores Web-shop, bliver dine indtastede oplysninger og varedata, som vedr�rer dig, gemt i vores system. Oplysningerne gemmes med adgangskode og lagres i en database. Personlige oplysninger omfatter som minimum navn, adresse, telefonnummer og e-mail, s�ledes at vi kan gennemf�re din bestilling. Det er TrioGate som er ansvarlig for indsamling og h�ndtering af Data.

Ved B2B handel registreres desuden CVR. nummer.

Vi gemmer som minimum personoplysningerne elektronisk i 5 �r, af hensyn til at kunne opfylde den Danske k�belovgivnings krav om garanti og reklamationsbestemmelserne, og tillige at kunne opfylde regnskabslovens krav om opbevaring af data i 5 �r. Data vil herefter blive slettet.

Ledelsen, salgs og administrations medarbejdere har adgang til persondata oplysninger.

Som registreret hos TrioGate har du altid ret til at g�re indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til TrioGate via e-mail: kundeservice@triogate.dk.

Oplysningerne sendes og opbevares generelt ukrypteret. Undtaget er naturligvis oplysninger i forbindelse med betaling med Dankort, der sendes direkte i krypteret form.

Persondataoplysninger videregives ikke til tredje mand.

Da vi hele tiden arbejder p� at g�re TrioGate bedre, laver vi statistik p� de anvendte sider i shoppen. Log-statistikken gemmer ikke persondata, og vi kan derfor ikke se hvem som benytter shoppen.

Brug af Cookies:
P� www.triogate.dk benyttes cookies - en lille information, der gemmes p� din harddisk, for at kunne identificere dig p� hjemmesiden.
Cookie'n benyttes udelukkende af hensyn til webbutikkens funktioner.

Du kan altid slette denne cookie - og andre - i din browser. I Microsoft Internet Explorer 5.x+ g�res dette under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies".
E-markedsf�ring:

P� websitet har vi en tip-en-ven funktion. Denne bruges til, at du kan sende en mail til din ven og g�re ham eller hende opm�rksom p� www.triogate.dk.

Denne tip-en-ven funktion indeholder ikke markedsf�ringsmateriale.

Der udsendes ingen e-mail reklamer eller lignende fra TrioGate

Du kan l�se mere om dine rettigheder, ved handel p� Internettet ved at klikke her. Dette f�rer dig til Forbrugerinformationens hjemmeside (www.forbrug.dk).

Venlig hilsen
TrioGate